Na predaj.

Na predaj.
Zber Surovín - Privítanie: Na predaj.